Ψηφιακό Φροντιστήριο Αγγλικών
English Language Department

Αποτελέσματα Εξετάσεων Αγγλικών 2020 - 2021

95% επιτυχία

(119 υποψήφιοι – 113 επιτυχόντες)

 

 • 119 υποψήφιοι (δηλαδή το 52% όλου του Γυμνασίου) εμπιστεύτηκαν το Ασύγχρονο Ψηφιακό Φροντιστήριο και έδωσαν εξετάσεις Αγγλικών μέσω του ‘Αγίου Ιωσήφ” κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021

   

 • Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις ανήλθε στο 95% (δηλαδή 113 στους 119)

   

 • Αναλυτικά:

   

  - FCE (Cambridge Lower) 24 στους 25 ποσοστό 96%

   

  - ECCE (Michigan Lower) 48 στους 48 ποσοστό 100%

   

  - ECPE (Michigan Proficiency) 17 στους 19 ποσοστό 89%

   

  - BCCE (Michigan pre-lower) 17 στους 18 ποσοστό 94%

   

  - ΚΕΤ, PET, ALCE, ESB B2, LRN C1, ESB C2 7 στους 9 ποσοστό 70%

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

Νίκος Πάστρας

13 Σεπτεμβρίου 2021

Create a Free Website With Webador