Εδώ βρίσκετε σημειώσεις για τα μαθήματά σας:

(ALL levels) 60 χρήσιμες φράσεις-σύνδεσμοι για τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ
PDF – 249.1 KB 100 downloads
ECPE (C2) Writing Useful Phrases
ECPE (C2) Writing Essay Types
ECPE (C2) Speaking Useful Phrases
ECPE (C2) Speaking VIDEO με κριτήρια αξιολόγησης & το βαθμό των υποψηφίων
PDF – 347.8 KB 54 downloads
ECCE (Β2) Speaking VIDEO με κριτήρια αξιολόγησης & βαθμό υποψηφίου
PDF – 341.0 KB 88 downloads
FCE (B2) Speaking VIDEO με κριτήρια αξιολόγησης & το βαθμό των υποψηφίων
PDF – 310.6 KB 54 downloads