Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

εδώ μπορείτε να δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Αγγλικών από την Α' Δημοτικού έως την Γ' Λυκείου

01 Syllabus A Δημοτικού
PDF – 35.3 KB 24 downloads
02 Syllabus Β Δημοτικού
PDF – 35.5 KB 18 downloads
03 Syllabus Γ Δημοτικού
PDF – 35.7 KB 23 downloads
04 Syllabus Δ Δημοτικού
PDF – 34.8 KB 21 downloads
05 Syllabus E Δημοτικού
PDF – 35.2 KB 26 downloads
06 Syllabus Στ Δημοτικού
PDF – 35.4 KB 27 downloads
07 Syllabus A 1 Α 2 Γυμνάσιο
PDF – 39.5 KB 23 downloads
08 Syllabus Α 2 Β 1 Γυμνάσιο
PDF – 39.1 KB 20 downloads
09 Syllabus Β 1 B 2 Γυμνάσιο
PDF – 39.2 KB 16 downloads
10 Syllabus B 2 Γυμνάσιο
PDF – 38.5 KB 17 downloads
11 Syllabus B 2 C 1 Γυμνάσιο
PDF – 39.3 KB 20 downloads
12 Syllabus C 1 Γυμνάσιο
PDF – 39.0 KB 20 downloads
13 Syllabus C 2 Γυμνάσιο
PDF – 39.5 KB 17 downloads
14 Syllabus Pre ECPE Α Λυκείου
PDF – 41.6 KB 19 downloads
15 Syllabus ECPE Α Λυκείου
PDF – 41.3 KB 22 downloads
16 Syllabus Post ECPE Α Λυκείου
PDF – 36.9 KB 18 downloads
17 Syllabus Pre Panellinies Β Λυκείου
PDF – 33.5 KB 21 downloads
18 Syllabus Panellinies Γ Λυκείου
PDF – 34.1 KB 19 downloads