Αγαπητοί υποψήφιοι,

εδώ μπορείτε να βρείτε συμβουλές για την έκθεση ανάλογα με το πτυχίο στο οποίο θα παρουσιαστείτε. Τα υποδείγματα που σας έχουμε ετοιμάσει θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε:

- πως να γράφετε τις εκθέσεις σε κάθε πτυχίο

- σε πόσο χρόνο

- πόσες λέξεις

- εάν έχετε να γράψετε μία ή δύο εκθέσεις

 

 

BCCE Model EMAIL
PDF – 35.3 KB 34 downloads
BCCE Bank Of Topics
PDF – 925.7 KB 40 downloads
ECCE Model EMAIL And ESSAY
PDF – 40.9 KB 65 downloads
ECCE Bank Of Topics
PDF – 363.3 KB 60 downloads
ALCE Model ESSAY Based On Prompts
PDF – 43.8 KB 19 downloads
ALCE Bank Of Topics
PDF – 599.8 KB 21 downloads
ECPE Model ARTICLE PROPOSAL ESSAY Using Prompts
PDF – 235.6 KB 22 downloads
ECPE Bank Of Topics
PDF – 1.1 MB 14 downloads
FCE Model ESSAY ARTICLE LETTER REVIEW STORY
PDF – 629.4 KB 25 downloads
FCE Bank Of Topics
PDF – 1.6 MB 26 downloads

Create a Free Website With Webador